2  [svart svan]

   1  mongolpipare

 15  lundsångare

Värmländska rariteter

 • Observera att alla fynd inte är granskade av rk/rrk.
 • Färgmarkeringen i artkorten av vissa fynd förklaras här
 • Referenserna är förkortade. Utförligare finns här
 • Siffrorna visar antalet fynd per art t o m 2008-12-31.
   

   334 

  Spontant uppträdande fågelarter i Värmland
  t o m 31.12 2008

   

  några rariteter under år 2009
  (ännu ej medräknade)


  -

  -

  berglärka

  lappuggla

  -

  -

  -

  -

  -
   

   

   

   

 36  sädgås rossicus (>100 ex)

 68  fjällpipare (>100 ex)

   2  nordsångare

   1  bläsgås flavirostris

   1  sibirisk tundrapipare

 12  kungsfågelsångare

   1  fjällgås (+2 projektgäss)

   9  tuvsnäppa

 24  taigasångare

 19  [stripgås]

 11  skärsnäppa

   7  gransångare tristis

 10  [snögås]

 37  myrsnäppa (72 ex)

   1  brandkronad kungsfågel

   1  [kejsargås]

   1  prärielöpare

 59  lappmes (87 ex)

   1  prutgås hrota

   2  ob beckasinsnäppa (5 ex)

   3  nötväcka asiatica

   1  nilgås

 11  dammsnäppa (12 ex)

 45  pungmes

   3  rostand

   1  mindre gulbena

 87  sommargylling (91 ex)

   1  [paradisgravand]

   2  tereksnäppa

   2  svartpannad törnskata

   [brudand]

 63  smalnäbbad simsnäppa

   1  ökenvarfågel

 12  [mandarinand]

 75  bredstj. labb (>100 ex)

   1  rödhuvad törnskata

   1  [gulkindad kricka]

 43  fjällabb (58 ex)

 31  kråka corone (33 ex)

 11  amerikansk kricka

 16  storlabb (23 ex)

   5  rosenstare

   1  [chilebläsand]

   1  svarthuvad mås

 11  gulhämpling

   2  blåvingad årta

   1  silltrut graellsii/heuglini

   3  tallsparv

   3  rödhuvad dykand

   1  vitvingad trut

   4  dvärgsparv

   1  ringand

 26  vittrut

   1  svarthuvad sparv

   3  vitögd dykand

   1  rosenmås

   4  kornsparv

   2  praktejder

   0  ismås

   1  alförrädare

   2  sandtärna

   1  vitnackad svärta

 20  kentsk tärna (32 ex)

   1  [buffelhuvud]

   1  rosentärna

   1  [kamskrake]

 21  småtärna (27 ex)

   1  amerikansk kopparand

   2  vitvingad tärna

   1  fjällripa

 28  sillgrissla (49 ex)

   1  [berghöna]

   4  tordmule (6 ex)

   7  svartnäbbad islom

   3  tobisgrissla

 17  vitnäbbad islom

 44  alkekung (46 ex)

   6  svarthalsad dopping

   2  stäppflyghöna (3 ex)

   3  stormfågel

 75  turturduva

   1  större lira

   1  större turturduva

   1  stormsvala

 23  fjälluggla

   2  klykstjärtad stormsvala

 40  lappuggla

   1  havssula

   2  blek tornseglare

   0  toppskarv

   3  biätare

   0  dvärgrördrom

 19  blåkråka (22 ex)

   0  natthäger

   0  mellanspett

   1  rallhäger

   1  svart lärka

   3  silkeshäger

   4  korttålärka

 24  ägretthäger

   6  tofslärka

 21  svart stork

   4  rostgumpsvala (5 ex)

 37  vit stork (56 ex)

 19  större piplärka (22 ex)

   1  bronsibis

   4  fältpiplärka

   2  [större/ob. flamingo]

 53  skärpiplärka (på 1900-talet)

 36  brun glada (37 ex)

   3  gulärla feldegg

   1  [jättehavsörn]

   3  gulärla flavissima/lutea

   2  ormörn

   3  citronärla

 15  stäpphök

   9  sädesärla yarrellii

 44  ängshök (45 ex)

   1  sydnäktergal

   1  mindre skrikörn

   2  blåhake cyanecula

   3  större skrikörn

   7  svarthakad buskskvätta

   1  kejsarörn

   2  svarthakad b. maurus

 33  aftonfalk (34 ex)

   1  stenskvätta leucorrhoa

 15  jaktfalk

   ökenstenskvätta

   1  karolinasumphöna

   stentrast

 10  mindre sumphöna

   taigatrast

   1  dvärgsumphöna

 14  vassångare

   1  småtrapp

 17  busksångare

 11  skärfläcka

   1  sammetshätta

   2  tjockfot

 22  höksångare