till artsida föregående artblad

nästa artblad

 

Datum

Ex

Lokal

 

Kommentar el. referens

 

 

 

 

 

Dvärgrördrom

 

 

före 1900

1

KLARÄLVEN ODATERAT

 

FoF 1930:46 (platsen ej godkänd)

0 fynd

0 ex

 

 

 

Natthäger

 

 

 

1962

1

LETÄLVEN

 

ROSENBERG m fl  (obekräftat)

0 fynd

0 ex

 

 

 

Rallhäger

 

 

 

770526

1

BJÖRKNÄSTORP

 

 

1 fynd

1 ex

 

 

 

Silkeshäger

 

 

 

991104

1

ÅKERSHUS

 

 

010517

1

FÄRJSTUGAN

-010518

 

030423

1

ÖLMEVIKEN, TOFTA

 

 

3 fynd

3 ex

 

 

 

Ägretthäger

 

 

680518

1

BAGGTJÄRN

 

 

680521

1

LUNEDET

 

Samma exemplar som ovan

780406

1

KILA K:A

-780415

 

780703

1

N HYN

 

 

780813

1

ARNÖN

 

Ev. samma exemplar som ovan ?

820510

1

ÖLMEVIKEN VÄNERSVIK

 

 

830820

1

BJÖRKEN

 

 

840418

1

BOTTENVIKEN VÄSE

-840421

 

860508

1

BROSJÖN

 

 

870405

1

ÅRÅSVIKEN, PANKEN

 

 

900422

1

KILSVIKEN ED

 

 

940506

1

BAGGTJÄRN, STORFORS

 

 

950612

2

N HYN

 

 

950702

1

LADHOLMEN

 

(insträckande)

950707

1

ÖLMEVIKEN VÄNERSVIK

-950930

Troligen samma ex som 0702

960630

1

ÖLMEVIKEN TOFTA

-960912

Troligen samma ex som ovan

970319

1

KILSVIKEN INRE

 

Troligen samma ex som ovan

970511

1

BOTTENVIKEN

 

Samma exemplar som ovan

970727

1

ARNÖN

970813

Samma exemplar som ovan

990527

1

BJÖRKEN

 

 

990527

1

VÄLSVIKEN

 

Samma exemplar som ovan

000501

1

GILLBERGASJÖN

-000504

 

000707

1

ARNÖN, HOVLANDA

-000715

 

001027

1

VARNUMSVIKEN

-001028

 

020402

1

LUNEDET, N KGA

 

 

020414

1

BJÖRKEN

-020419

Samma exemplar som ovan

020426

1

FÄRNSJÖN

 

Samma exemplar som ovan

020625

1

KILSVIKEN INRE

-020630

Samma exemplar som ovan

030418

1

LADHOLMEN

 

 

030502

1

ARNÖN

-030507

Troligen samma ex som ovan

050418

1

KYRKVIKEN

-050419

 

050429

1

BYSJÖN

-050430

Troligen samma ex som ovan

050520

1

GRÄNGEN

 

Troligen samma ex som ovan

050612

1

INRE KILSVIKEN

-030507

Troligen samma ex som ovan

070422

1

GUSTAVSVIK

 

 

080503

2

BJÖRKEN

 

 

080602

1

ARNÖFJORDEN

 

 

080927

1

INRE KILSVIKEN

 

 

24 fynd

26 ex

 Sannolikt är antalet inblandade exemplar lägre.