till artsida föregående artblad

nästa artblad

 

Datum

Ex

Lokal

 T o m

Kommentar el. referens

 

 

 

 

 

Fjällgås 

 

 

 

 

[900516

1

KILSVIKEN

-900518

PROJEKTGÅS] (Första generationen)

[950430

1

BACKATJÄRN

-950501

PROJEKTGÅS] (Första generationen)

030314

1

ÖLME

 

(metallring)

1 fynd

1 ex

+ 2 individer ur kategori E

 

"E-fåglarna" kryssbara enligt C300-regler

Stripgås

 

 

 

 

[730516

2

TULLHOLMEN

-730517

KAT E]

[851006

1

KYRKVIKEN

-851025

KAT E]

[851026

1

GELLERÅSEN

-851200

KAT E] (samma exemplar som ovan)

[860326

1

GULLSPÅNGSÄLVEN

 

KAT E] (samma exemplar som ovan)

[900618

1

KILSVIKEN

 

KAT E]

[910511

2

N. HYN

1ex 910510

KAT E]

[940821

1

FÖSKEFORS EKSHÄRAD

-940903

KAT E]

[940918

1

EMSEN

 

KAT E] (samma exemplar som ovan)

[940921

1

ÖLMEVIKEN

-941008

KAT E] (samma exemplar som ovan)

[941016

1

BJURBÄCKEN

-941105

KAT E] (samma exemplar som ovan)

[950423

1

FISKSJÖN

 

KAT E]

[950424

1

ÖLMEVIKEN

-950506

KAT E] (samma exemplar som ovan)

[960902

1

BACKATJ / BJÖRKEN

-961008

KAT E]

[970425

1

VIKSHOLMEN

 

KAT E]

[970509

1

BACKATJÄRN

-970510

KAT E] (samma exemplar som ovan)

[970531

1

ODENSTAD GILLBERGA

 

KAT E] (samma exemplar som ovan)

[980530

2

ARNÖN FÄRJESTUGAN

 

KAT E]

[990605

1

GILLBERGASJÖN

-990607

KAT E]

[990609

2

INRE KILSVIKEN

 

KAT E]

[000510

1

VARNUMSVIKEN

-000511

KAT E]

[010731

1

BOSEBYN, GUNNARSKOG

 -010902

KAT E]

[020321

1

NYSOCKENSJÖN

 &020523-26

KAT E]

[020521

1

ÖLMEVIKEN

 

KAT E] (samma exemplar som ovan?)

[020527

1

ARNÖFJORDEN

 -020528 &-31

KAT E] (samma exemplar som ovan?)

[020529

1

NORRA HYN

 -020531

KAT E] (samma exemplar som ovan?)

[020625

1

LADHOLMEN

 

KAT E] (samma exemplar som ovan?)

[021003

1

LILJENÄS, SEGERSTAD

 

KAT E] (samma exemplar som ovan?)

[021006

1

PANKEN

 

KAT E] (samma exemplar som ovan?)

[030910

1

BOSEBYN, S GUNNARSKOG

+ Jun & Aug

KAT E] (samma exemplar som ovan?)

[030921

1

BJÖRKEN / MÅRBACKA

-031004

KAT E] (samma exemplar som ovan?)

[040605

1

NORRA HYN

 

KAT E] (samma exemplar som ovan?)

[040613

1

PANKEN

 

KAT E] (samma exemplar som ovan?)

[040622

1

BJÖRKEN / MÅRBACKA

-040626

KAT E] (samma exemplar som ovan?)

[050330

1

BACKATJÄRN

-050403

KAT E] (samma exemplar som ovan?)

[050413

2

LUNEDET, N KGA

 

KAT E]

[050421

1

NORRA HYN

-050422

KAT E] (samma exemplar som ovan?)

[050523

1

INRE KILSVIKEN

-050526

KAT E] (samma exemplar som ovan?)

[050526

1

SÖDRA & NORRA HYN

-050528

KAT E] (samma exemplar som ovan?)

[060512

1

BROSJÖN

 

KAT E] (samma exemplar som ovan?)

[060614

1

KYRKVIKEN

-060709

KAT E] (samma exemplar som ovan?)

[061008

1

FRUBACKA, SEGERSTAD

 

KAT E] (samma exemplar som ovan?)

[070805

1

NORRA HYN

 

KAT E

[070907

3

ÖLMEVIKSOMRÅDET

-070910

KAT E

[080526

1

INRE KILSVIKEN

-080806

KAT E

[080527

1

MEDHAMN

 

KAT E] (samma exemplar som ovan?)

[080809

1

LARBERGSVIKEN

-080812

KAT E] (samma exemplar som ovan?)

[081016

1

HANNÄS

-081019

KAT E

[081021

1

SEGERSTAD

 

KAT E] (samma exemplar som ovan?)

19 fynd

26 ex

samtliga i kategori E

 

dessutom en hybridgås 2003-2006

Snögås

 

 

 

 

[470927

1

PANKEN

 

KAT D] (SN 1947:79) skjuten 27.9 

[570922

1

VÄSE

 570923 ?

KAT D] (VFIN) (trol.= ovanstående årtal ?)

[740930

1

STORFORS

-741207

KAT D]

[760502

6

BACKATJÄRN

-760504

KAT D]

[760508

6

FRYKEN

 

KAT D] (samma exemplar som ovan)

[760514

6

RÅDASJÖN

 

KAT D] (samma exemplar som ovan)

[790408

1

KILSVIKEN

 

KAT D]

[870514

1

ÖSTERSJÖN

 

KAT D]

[930411

1

ARNÖN

-930524

KAT D]

[930901

1

ÖLMEVIKEN

-930919

KAT D] (samma exemplar som ovan)

[940403

1

LADHOLMEN

 

KAT D]

[940405

1

ÖLMEVIKEN

 

KAT D] (samma exemplar som ovan)

[040524

1

KILSVIKEN

 

KAT D] mörk fas

[060916

1

NORRA HYN

 

KAT D] mörk fas

[060917

1

PANKEN

 

KAT D] mörk fas

10 fynd

15 ex

samtliga i kategori D

 

 

Kejsargås

 

 

 

[050513

1

INRE KILSVIKEN

-050519

KAT E]

1 fynd

1 ex

samtliga i kategori E

 

 

B. b. hrota

 

 

 

940404

1

KUNGSSKOGEN

 

 

1 fynd

1 ex

 

 

 

Nilgås

 

 

 

020320

1

ÖLMEVIKEN / LABBERUD

-020321

 

1 fynd

1 ex

 

 

 

Paradisgravand

 

 

 

[050327

1

HAMMAR, ARNÖFJORDEN

 

KAT E]

[050328

1

NV ÖLME

-050403

KAT E]

1 fynd

1 ex

samtliga i kategori E