till artsida föregående artblad

nästa artblad

 

Datum

Ex

Lokal

T o m

Kommentar el. referens

 

 

 

 

 

Svart svan

 

 

 

[930409

1

KILS- ÅRÅSVIKEN

-931025

KAT E]

[940400

1

FAGERÅS / BJÖRKEN

-940424

KAT E] (trol. samma individ som ovan)

[941224

1

SKAGERSVIK / GULLSPÅNG

-950204

KAT E] (trol. samma individ som ovan)

[950220

1

UVÅN STJÄRNSFORS

 

KAT E] (trol. samma individ som ovan)

[950416

1

KILSVIKEN

-950624

KAT E] (trol. samma individ som ovan)

[000319

1

BAGGERUD

 

KAT E]

 2 fynd

2 ex 

 

 

 

A. f. rossicus 

 

 

 

950923

9

BJÖRKEN

-950930

 

961022

5

MÅRBACKA

 

 

970415

1

ÖLMEVIKEN

-970427

 

970425

1

KILSVIKEN

-970928

 

970520

1

KILSVIKEN

-970525

 

970926

1

ÖLMEVIKEN

 

 

980325

1

BACKATJÄRN

-980326

 

980328

15

ÖLMEVIKEN VÄNERSVIK

 

 

980403

5

N. HYN

-980408

 

980510

2

N. HYN

 

 

990328

2

GRAVA K:A

 

 

990331

2

SILKESTATORP

 

 

990408

2

N. HYN

-990409

 

990924

19

HYNBOHOLM

-990925

 

990925

7

ALKVETTERN

-990926

 

991005

2

NILSBYSUNDET

 

 

000326

2

ÖLMEVIKEN 

 

 

000502

1

BJÖRKEN, HÅN 

 

 

010329

3

HYNBOHOLM 

 

 

010331

9

KYRKVIKEN 

 

 

010831

1

BJÖRKEN / BACKATJÄRN 

-011017 

 

020213

1

ÖLMEVIKEN 

-020430 

 

020419

3

BJÖRKEN 

 

 

020907

1

BROSJÖN

 

 

030811

1

N. HYN

 

 

040414

2

HANNÄS / GUNNITA

-040424

1 ex. t o m 040503

040421

1

STORHOLMEN, ARNÖFJORDEN

-040422

 

040507

1

BJÖRKEN

 

 

041008

4

ÖLMESLÄTTEN

 

 

060201

4

MÖRUDDEN

-060203

 

060213

10

KRISTINEHAMNS HAMN

-060220

 

060414

3

MÅRBACKA

 

 

070321

2

ÖLME KYRKSLÄTT

 

 

080330

5

VALL / BROBY

 

 

080409

2

VALL / BROBY

-090416

 

080907

2

NORRA HYN

 

 

36 fynd

133 ex

 

 

 

A. a. flavirostris

 

 

771219

1

GILLBERGASJÖN 

-780121

 

1 fynd

1 ex