till artsida föregående artblad

nästa artblad

 

Datum

Ex

Lokal

 

Kommentar el. referens

 

 

 

 

 

M. f. feldegg

 

 

 

870529

1

ÖLMEVIKEN VÄNERSVIK

 

ad. hane

900517

1

KYRKVIKEN

 

hane

990501

1

KYRKVIKEN

 

hane

3 fynd

3 ex

 

 

 

M. f. flavissima/lutea

 

 

970516

1

MEDHAMN

 

ad. hane

980508

1

MARIEBERGS VÅTMARK

 

hane

000611

1

HYNBOHOLM

-00070x 

häckade med trol. flava-hona

3 fynd

3 ex

 

 

 

Citronärla

 

 

 

841006

1

ÖLMEVIKEN TOFTA

 

juv.

890504

1

KILSVIKEN HYGN

 

hona

990627

1

HYNBOHOLM

 

hona

3 fynd

3 ex

 

 

 

M. a. yarrellii

 

 

 

1895

2

KRÄCKLINGEN VÄRMLANDSNÄS

 

J&K  (sannolik HK!)

860519

1

ÖRSHOLMEN

-860527

hane

870327

1

CHARLOTTENBERG

 

hane

890425

1

EKEBY

-8905xx

 

890507

1

HEDEN

 

2K hane ringm.

900506

1

HEDEN

 

hane

900602

1

H-Ö

 

2K hona ringm.

980419

1

TAKENE

 

 

000715

1

HOVLANDA

-0007xx

häckade med hanne av alba

080513

1

KARLSTAD

 

2K hane

9 fynd

9 ex

 

 

 

Sydnäktergal

 

 

 

790610

1

DÖMLE

-790622

 

1 fynd

1 ex

 

 

 

L. s. cyanecula

 

 

720422

1

KGA FLYG

-720428

 

720522

1

H-Ö

 

 

2 fynd

2 ex

 

 

 

Svarthakad buskskvätta

 

 

581022

1

NÄSET, MUNKFORS

-581024

hane FB 11:83  (maurusliknande)

870503

1

KYRKVIKEN

 

hane

890501

1

BAKSJÖN

 

ad hane

911012

1

H-Ö

-911014

1K hona ringm.

950421

1

V. TAKENE

 

hane

990404

1

ARNÖN

 

honfärgad

050324

1

EKENÄS, NORRA HYN

 

hane

7 fynd

7 ex

(exklusive maurusfåglarna nedan)

 

 

S. t. maurus

 

 

 

781010

1

H-Ö

 

ad hane ringm.

981029

1

MILLESVIKS K:A, S om

 

 

2 fynd

2 ex

 

 

 

O. o. leucorrhoa

 

 

941027

1

H-Ö

 

 

1 fynd

1 ex

 

 

 

Ökenstenskvätta

 

 

061218

1

KÄLLMO, N KGA

 

 

1 fynd

1 ex

 

 

 

Stentrast

 

 

 

541122

1

FILIPSTAD

 

1K hane VF 55:118

1 fynd

1 ex

 

 

 

Taigatrast

 

 

 

030406

1

KARLSTAD

-030407

 

1 fynd

1 ex