till artsida föregående artblad

nästa artblad

 

Datum

Ex

Lokal

 

Kommentar el. referens

 

 

 

 

 

Fjällripa

 

 

 

 

 ca 1827

1

GRANNSKAPET (=VRM?)

FÖRE 1830

LLOYD (oklart om han avsåg Värmland)

1876

1

VÅLÖN

 

FCAL 1882 (dementi i KVAB 1889:151!)

1880

1

NORRA VÄRMLAND

FÖRE 1880

TENOW (syftar ev. på Lloyds uppgift)

121103

1

LURÖ BRATT (SKJUTEN)

 

FoF 1912:301

1 fynd

1 ex

 

 

 

Berghöna

 

 

[030725

1

UTTERBYN, TORSBY KN

-030728

KAT E]

1 fynd

1 ex

 

 

 

Svartnäbbad islom

 

 

650710

1

HAMMARÖ SYDSPETS

 

ad.

980520

1

HAMMARÖ SYDSPETS

 

ad.

981107

1

DYRÖN

-981108

ad.

000426

1

LADHOLMEN

 

ad. sommardr.

000507

1

HAMMARÖ SYDSPETS

 

ad.

011103

1

ÅKERSHUS

 

vinterdr./juv.

011106

1

HAMMARÖ SYDSPETS

 

vinterdr. (trol. samma ex. som ovan)

011120

1

ÅKERHUS

 

ad. vinterdr. str. (trol. samma ex. som ovan)

070927

1

HAMMARÖ SYDSPETS

 

2K

7 fynd

7 ex

 

 

 

Vitnäbbad islom

 

 

690922

1

KRISTINEHAMNS SKÄRGÅRD

 

ad.  (död i fisknät)

810603

1

HAMMARÖ SYDSPETS

 

ad.

950504

1

LADHOLMEN

 

ad.

960516

1

BAGGERUD

 

ad.

970504

1

BAGGERUD

 

2K

981002

1

GÄSSLINGARNA, SEGERSTAD

 

ad.

000205

1

BAGGERUD

-000226

2K

000430

1

LADHOLMEN

 

ad. sommardr.

010508

1

LADHOLMEN

 

ad. str.

010521

1

HULTS HAMN

 

ad. str.

010616

1

HULTS HAMN

 

ad.

011112

1

ÅKERSHUS

 

juv.

020511

1

LADHOLMEN

 

ad. str.

020611

1

LADHOLMEN

 

ad. str.

040518

1

LÅNGERUDDEN, ARNÖN

 

2K

040520

1

HULTS HAMN

 

2K (trol. samma ex. som ovan)

040531

1

HULTS HAMN

 

ad. str.

050505

1

KOBERGET, ARNÖN

 

2K

17 fynd

17 ex

 

 

 

Ob islom

 

 

741013

1

BAGGERUD

 

 

911103

1

BAGGERUD

 

juv./vinter 

941103

1

LADHOLMEN

 

 

960517

1

BAGGERUD

 

2K

961004

1

BAGGERUD

 

juv.

991128

1

ÅKERSHUS

 

 

2000

8

Sammanlagt åtta rapporter 2000

 

 

2001

7

Sammanlagt sju rapporter 2001

 

varav ett "inlandsfynd" i Mellanfryken

2002

6

Sammanlagt sex rapporter 2002

 

samtliga sträckande

2004

4

Sammanlagt fyra rapporter 2004

 

samtliga sträckande

2005

1

Sammanlagt en rapport 2005

 

 

? fynd

? ex

 

 

minst tre ob. islom är publ. i ÅHÖ