till artsida föregående artblad

nästa artblad

 

Datum

Ex

Lokal

 

Kommentar el. referens

 

 

 

 

 

Fjällabb

 

 

 

 

1892-08-02

1

RÅDASJÖN

juv. (skinn)

C FRISTEDT (1906) (NRM)

1892

1

? RÅDASJÖN ?

1892/93

REKS 1893 (2 ex inlämnade!)

630608

2

BÄRÖN

ad. str.

KOF

630915

1

BJÖRKENÄS, N NY

ad. (fler dagar)

VF 65:408

660800

1

BÄRÖN

 

LV 1980-4

730618

1

RAHOLMARNA

ålder?

 

840908

1

H-Ö JAKTSKYTTEBANA

ålder?

 

880925

1

PANKEN VÄSE

juv. (avled)

 

881010

1

V STRAND LEKVATTNET

juv. (avlivad)

 

910907

1

BAGGERUD

juv.

 

910924

1

BAGGERUD

ad.

 

910925

1

BAGGERUD

juv.

 

940904

1

BAGGERUD

juv.

 

940917

1

GUSTAFSFORS NÖ HAGFORS

juv. (död)

 

970916

1

HULTS H. + BAGGERUD

juv.

 

970917

4

HULTS H. + BAGGERUD (2ex)

juv.

 

970918

2

HULTS HAMN

juv.

 

970919

1

DUNDERÄNGEN

juv.

samma som vid Hagudden?

970919

2

HULTS HAMN

juv.

 

970920?

1

HAGUDDEN, FRYKEN

juv. (död)

(Enligt VO Fryksta = fel!)

970920

1

HULTS HAMN

juv.

 

970921

1

HULTS HAMN

juv. mot N

 

970921

1

BAGGERUD

juv.

 

970928

1

KALVÖN

juv.

NÄSETRAPPORT

990831

1

LADHOLMEN

juv.

 

990912

1

LADHOLMEN

juv.

 

990919

2

LADHOLMEN

juv.

 

991103

1

H-Ö SYDSPETS

juv.

 

000811

1

LADHOLMEN

juv.

 

000821

1

HULTS HAMN

juv.

 

010520

2

BAGGERUD (1 ex vid Hults hamn)

ad.

1 ex 05.30, 1 ex 06.30 (=2 fynd)

010822

2

LADHOLMEN

juv.

 

010825

3

LADHOLMEN

juv.

 

010827

1

LADHOLMEN

juv.

 

010828

2

LADHOLMEN

juv.

1+1 (=2 fynd)

010906

3

H-Ö SYDSPETS

juv.

 

010907

2

BAGGERUD

juv.

1+1 (=2 fynd)

010915

2

LADHOLMEN

juv.

 

010917

2

LADHOLMEN

juv.

 

010918

1

H-Ö SYDSPETS

juv.

 

020817

1

PANNKAKAN

juv.

 

050901

1

H-Ö SYDSPETS

juv.

 

070902

2

ARNÄS UDDE

juv.

 

070922

1

HULTS HAMN

juv.

 

43 fynd

58 ex

 

 

 

Storlabb

 

 

 

 

1871-06-24

1

KLARÄLVEN K-D

 

TENOW + J&K (NRM)

730828

1

LADHOLMEN

 

VO 1977:69 (26/8 enl Näsetr.)

821113

1

S BÄRÖN

 

 

980628

1

OSEBOL, STÖLLET

 

 

980702

1

BUSJÖN SV EKSHÄRAD

 

samma som ovan 

980810

1

BAGGERUD

 

(11/8 enl VO vilket är fel)

980811

2

LADHOLMEN

 

en kan vara Baggerudsfågeln? 

981020

1

S OM H-Ö

 

 

990913

2

LADHOLMEN

 

 

991021

1

LADHOLMEN

 

 

000514

1

LADHOLMEN

-000515 

 

000727

2

LADHOLMEN

 

 

000820

3

HULTS HAMN

 

 

000821

2

ÅKERSHUS

ad.

 

010829

2

H-Ö SYDSPETS

ad.

 

040623

1

VÄSTERSJÖN

 

 

040824

1

H-Ö SYDSPETS

 

 

16 fynd

23 ex

 

1973 -års obs ej med i årsrapport i VO!