Grönfärgning i artkorten betyder: 
Att observationen förmodas avse samma fågel som också rapporterats från annan lokal / annat datum och att den därmed inte utgör ett självständigt "Värmlandsfynd".
 

Rödfärgning i artkorten har använts för att markera: 
Publicerade men senare dementerade fåglar
 

Rödfärgad text :
har använts för fåglar som bedömts vara icke spontant uppträdande
 

Gråfärgning i artkorten betyder: 
Att fyndet är publicerat utanför gängse kanaler och efter att rrk (lrk) bildades eller (för uppgifter äldre än rrk) att det av någon anledning verkar behöva ytterligare bekräftelse för att räknas som ett acceptabelt fynd.

Äldre fynd från före tiden före rrk:s bildande och som alltså inte har ett godkännade enligt nuvarande regler är normalt inte utmärkta på detta sätt. För dessa gäller istället en allmän felreservation.

Lämna gärna kompletteringar och synpunkter till:
Erik Mangsbo  
    mailto:mangsbo@telia.com

Uppdaterad: 17 mars 2005

 
Stäng fönster