Torsby            

 

               Hagfors

Sunne             

  Eda                         Munkfors          Filipstad     

Arvika               Forshaga         

                              Kil                      Storfors 

   Årjäng              Grums   Karlstad                                

Karlskoga        

                                      Hammarö                 Degerfors

                    Säffle                 Kristinehamn

Gullspång                    

 

 

Enligt uppgifter som kan utläsas i fågelrapporter m fl källor ligger antalet noterade arter per kommun på ungefär följande nivåer (t o m 2008):

1.     292 st   Kristinehamn
2.     284 st   Karlstad
3.     273 st   Säffle
4.     267 st   Hammarö
5.     250 st   Karlskoga
6.     246 st   Sunne
7.     245 st   Kil
8.     243 st   Storfors
9.     237 st   Hagfors
10.   233 st   Degerfors
11.   230 st   Forshaga
12.   226 st   Grums
13.   220 st   Filipstad
14.   218 st   Torsby
15.   216 st   Gullspång
16.   214 st   Arvika
17.   200 st   Eda
18.   178 st   Årjäng
19.   176 st   Munkfors

ca
155 vanligare arter har antagits vara anträffade i samtliga kommuner. 
Endast värmlandsdelarna av Karlskoga, Degerfors och Gullspång har beaktats.