Referenserna är tyvärr lite inkonsekvent utformade och förkortade. Sök i källförteckningen för respektive period om du vill få en bättre uppgift.

Bl a följande förkortningar har använts:

 
FB Fältbiologen
FoFl Fauna och Flora
NIV Natur i Värmland
REKS Red. f. Elementärläroverken i Karlstads Stift
SNIK Sällskapet för Naturskydd i Kristinehamn
VF Vår Fågelvärld
VFIN I & II Våra Fåglar i Norden, 1:a resp. 2:a upplagan
   

Lämna gärna kompletteringar och synpunkter till:
Erik Mangsbo  
    mailto:mangsbo@telia.com

Uppdaterad: 17 mars 2005

 

Stäng fönster