Sammanställning av uppgifter från VO, Årsrapporter från H-ö, Värmlandssvararen samt tillgängliga äldre källor.

Hör gärna av er med kompletteringar! (helt säkert finns en mängd extremdatum och höga antal i era anteckningsböcker som platsar i detta material. Siffrorna som redovisas är enbart goda exempel vilka inte nödvändigtvis gör anspråk på att utgöra "rekord").

Kompletterande uppgifter om sträcket vid Ladholmen har hämtats från Axelsson (1998)

 

                                                                                                                 

Förklaringar till artkortens innehåll (peka på rubrikerna nedan)

förekomst

historik & numerär

säsong

koncentrationer

sträcksiffror

fenologi

kommunkarta

För några arter är de redovisade uppgifterna ofullständiga och missvisande. Huvudsakligen återger informationen enbart vad som finns publicerat på annat håll och för att antal arter finns en brist på relevant material. I viss mån förekommer också bedömningar som bygger på mina egna antaganden om arternas förekomst i Värmland.