STÄNG

NRM erhöll ett ex av en värmlänning 1845. Exemplaret var kanske från Värmland?