STÄNG

Subfossilfynd från 1100-1300 e Kr. finns (Saxholmen)