STÄNG

Äldre uppgift: Holmgren (1867-1871) anger att den stundom anträffas vid Vänern. Oklart om detta avser Värmland.