STÄNG

Hammargren gissade att denna art fanns på 1850-talet