STÄNG

Samma år sköt även Wheelwright en mosnäppa (juni)