Landskapet Värmland

Lokaler där fynd av rariteter gjorts (arter vilka uppträtt i landskapet vid högst tre tillfällen t o m 2001)

Ölmeviksområdet är överlägset hetast i detta avseende. Vänerområdet är dominerande både vad gäller antalet "fågellokaler" och antalet skådare. Med tanke på detta är spridningen av raritetsfynden ganska stor och något eller några har rapporterats ifrån flertalet av kommunerna.