STÄNG

Äldre subfossilfynd finns från Saxholmen (1100 - 1300 e Kr.)