STÄNG

 Piscators "Hötjuv, Hycklare eller Strandvipa" avser storspov