STÄNG

En "Jungspov" från 1794 finns. Sannolikt en småspov men storspov kan kanske inte helt uteslutas?